پریفرم

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

شماره پروانه بهداشتی ساخت: 47/12298و 47/12299

ماشین آلات: Netstal سوئیس / قالب MHT آلمان

مواد اولیه
پلی اتیلن ترفتالات (PET) وارداتی و داخلی با گرید مخصوص محصولات غذایی
مستربچ وارداتی با گرید مخصوص محصولات غذایی