شماره پروانه بهداشتی ساخت: 47/12300 و 47/12628

ماشین آلاتHiPlast تایوان

مواد اولیه: پلی اتیلن داخلی (فاقد ناخالصی)

ظرفیت تولید: 5/000 کیلوگرم (در 24 ساعت)