محصولات با کیفیت را در این مجموعه بیابید

درب بطری

( شماره پروانه بهداشتی ساخت: 47/12312

ماشین آلات: Netstal سوئیس / قالب ZMould آلمان )

مواد اولیه

پلی اتیلن تزریقی (HDPE) وارداتی و داخلی با گرید مخصوص محصولات غذایی
مستربچ وارداتی با گرید مخصوص محصولات غذایی